Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

WYKAZ LOKALU UŻYTKOWEGO PRZEZNACZONEGO DO DZIERŻAWY - RZGÓW

Na podstawie art. 35 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) Wójt Gminy Rzgów podaje do wiadomości publicznej wykaz lokalu przeznaczonego do dzierżawy:

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej, katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości:
  - Lokal użytkowy położony w miejscowości Rzgów, ul. Konińska 12a w pawilonie handlowym, oznaczony numerem ewidencyjnym 113/5 o pow. 0,1906 ha, KW KN1N /00047586/6.
 2. Opis nieruchomości:
  Lokal stanowi własność Gminy Rzgów. Powierzchnia całkowita lokalu wynosi 31,70 m2 (10 m2 + 21,70 m2), na parterze budynku. Część lokalu o pow. 10 m2 jest wynajęta, do wynajęcia przeznacza się drugą część o powierzchni 21,70 m2. Lokal może być tylko wspólnie użytkowany z innym najemcą (jedno wejście do lokalu). Dostęp od ulicy Konińskiej oraz od strony parkingu. Możliwość ogrzewania lokalu z cieplika z budynku szkoły wg oddzielnych opłat. Posiada bezpośredni dostęp do parkingu i do drogi powiatowej. Jest uzbrojona w instalację wodociągową do sieci gminnej, kanalizacyjną i energię energetyczną.
 3. Cena czynszu dzierżawnego lokalu użytkowego za 1 miesiąc została wyliczona zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 169/2018 z dnia 9 stycznia 2018 r. Stawka wynosi zł 5,03 za 1m2:
  - zatem czynsz za 1 miesiąc wynosi 109,15 zł netto, słownie złotych: sto dziewięć złotych 15/100. Do ceny czynszu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
  Lokal został przeznaczony do dzierżawy na okres do trzech lat z możliwością przedłużenia w wyniku przetargu ustnego nieograniczonego.

Szczegółowych informacji o powyższej nieruchomości umieszczonej w wykazie można uzyskać w tut. Urzędzie - biuro nr 4 i 8, tel. 63 241-90-18 wew. 28 lub 26.

WYKAZ WYWIESZONO NA OKRES 21 DNI NA TABLICY OGŁOSZEŃ URZĘDU GMINY RZGÓW od dnia 27.01.2020 r. do dnia 18.02.2020 r. oraz informację o wywieszeniu wykazu zamieszczono na tablicy ogłoszeń w miejscowości Rzgów oraz na stronie internetowej: www.gminarzgow.pl oraz BIP.


Wójt Gminy Rzgów
(-) Grzegorz Matuszak


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  24
  października 2020

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA GOSPODARKA ODPADAMI DOSTĘPNOŚĆ TWÓJ DZIELNICOWY PRZYGARNIJ PSA UNIA EUROPEJSKA MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ ZAINWESTUJ W NASZEJ GMINIE GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry