Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

WYKAZ LOKALU UŻYTKOWEGO PRZEZNACZONEGO DO DZIERŻAWY - RZGÓW

Na podstawie art. 35 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) Wójt Gminy Rzgów podaje do wiadomości publicznej wykaz lokalu przeznaczonego do dzierżawy:

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej, katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości:
  - Lokal użytkowy położony w miejscowości Rzgów, przy ul. Plac Stuczyńskich 5a, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 150/4 o pow. 417 m2 (część działki), KW KN1N /00008122/1.
 2. Opis nieruchomości:
  - Lokal użytkowy Rzgów: stanowi własność Gminy Rzgów. Powierzchnia całkowita lokalu na parterze wynosi 128 m2, będzie wydzierżawiona na działalność handlową. Ogrzewanie lokalu we własnym zakresie. Zasilanie energetyczne we własnym zakresie. Jest uzbrojona w instalację wodociągową do sieci gminnej oraz do sieci kanalizacyjnej. Posiada bezpośredni dostęp do parkingu i do drogi powiatowej.
 3. Cena czynszu dzierżawnego lokalu użytkowego za 1 miesiąc została wyliczona zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 130/2017 z dnia 7 marca 2017 r.
  - Rzgów działalność handlowa - stawka wynosi: 15,49 zł za 1m2:
  zatem czynsz za 1 miesiąc wynosi 1982,72 zł netto, słownie złotych: jeden tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote 72/100. Do ceny czynszu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
  Lokal został przeznaczony do dzierżawy na okres do trzech lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Szczegółowych informacji o powyższej nieruchomości umieszczonej w wykazie można uzyskać w tut. Urzędzie - biuro nr 4 i 8, tel. 63 241-90-18.

WYKAZ WYWIESZONO NA OKRES 21 DNI NA TABLICY OGŁOSZEŃ URZĘDU GMINY RZGÓW od dnia 11.12.2017 r. do dnia 02.01.2018 r. oraz informację o wywieszeniu wykazu zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i w miejscowości Rzgów oraz na stronie internetowej: www.gminarzgow.pl oraz BIP.


Wójt Gminy Rzgów
(-) Grzegorz Matuszak


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  07
  lipca 2020

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA GOSPODARKA ODPADAMI TWÓJ DZIELNICOWY PRZYGARNIJ PSA UNIA EUROPEJSKA MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ ZAINWESTUJ W NASZEJ GMINIE GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry