Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

WYKAZ LOKALU UŻYTKOWEGO PRZEZNACZONEGO DO DZIERŻAWY - RZGÓW

Na podstawie art. 35 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) Wójt Gminy Rzgów podaje do wiadomości publicznej wykaz lokalu przeznaczonego do dzierżawy:

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej, katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości:
  - Lokal użytkowy położony w miejscowości Rzgów, ul. Konińska 12, budynek Ośrodka Zdrowia, oznaczony numerem ewidencyjnym 113/13 o pow. 0,0989 ha, KW KN1N /00047588/0.
 2. Opis nieruchomości:
  - Lokal Rzgów: stanowi własność Gminy Rzgów. Powierzchnia całkowita lokalu na parterze wynosi 38 m2, będzie wydzierżawiona na działalność usług medycznych. Ogrzewanie lokalu od dostawcy (Szkoła Podstawowa). Zasilanie energetyczne we własnym zakresie. Jest uzbrojona w instalację wodociągową do sieci gminnej i sieci kanalizacyjnej. Posiada bezpośredni dostęp do parkingu i do drogi powiatowej.
 3. Cena czynszu dzierżawnego lokalu użytkowego za 1 miesiąc została wyliczona zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 130/2017 z dnia 7 marca 2017 r.
  - Rzgów - stawka wynosi: 17,37 zł za 1m2:
  zatem czynsz za 1 miesiąc wynosi 660,06 zł netto, słownie złotych: sześćset sześćdziesiąt złotych 06/100. Do ceny czynszu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
  Lokal został przeznaczony do dzierżawy na okres do trzech lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Szczegółowych informacji o powyższej nieruchomości umieszczonej w wykazie można uzyskać w tut. Urzędzie - biuro nr 4 i 8, tel. 63 241-90-18.

WYKAZ WYWIESZONO NA OKRES 21 DNI NA TABLICY OGŁOSZEŃ URZĘDU GMINY RZGÓW od dnia 11.12.2017 r. do dnia 02.01.2018 r. oraz informację o wywieszeniu wykazu zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i w miejscowości Rzgów oraz na stronie internetowej: www.gminarzgow.pl oraz BIP.


Wójt Gminy Rzgów
(-) Grzegorz Matuszak


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  26
  listopada 2020

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA GOSPODARKA ODPADAMI DOSTĘPNOŚĆ TWÓJ DZIELNICOWY PRZYGARNIJ PSA UNIA EUROPEJSKA MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ ZAINWESTUJ W NASZEJ GMINIE GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry