Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

Wniosek o dofinansowanie projektu OZE złożony

Niniejszym  informujemy, że w dniu 31.08.2017 r. został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie projektu pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Rzgów i Grodziec”.

Wniosek został złożony w odpowiedzi na konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego  na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Energia, Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych.

Przedmiotem projektu jest dostawa i montaż dla Mieszkańców Gminy Rzgów:

- 110 sztuk  kolektorów słonecznych

- 223 sztuki  instalacji fotowoltaicznych.

Urząd Marszałkowski przewiduje ogłoszenie wyników konkursu w lutym 2018 r.  O wynikach każdego z etapów oceny będziemy Państwa informować na bieżąco.  

O możliwości odbioru raportów z przeprowadzonych inspekcji będziemy Państwa informować indywidualnie.

Dziękujemy Mieszkańcom za udział w projekcie!


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  15
  lipca 2020

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA GOSPODARKA ODPADAMI TWÓJ DZIELNICOWY PRZYGARNIJ PSA UNIA EUROPEJSKA MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ ZAINWESTUJ W NASZEJ GMINIE GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry