Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

UWAGA KONKURS! ZDOBĄDŹ UNIJNE FUNDUSZE

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zachęca m.in.: ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, gminy i powiaty, fundacje, stowarzyszenia, kluby i centra integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej i inne podmioty ekonomii społecznej, instytucje szkoleniowe, agencje zatrudnienia,instytucje partnerstwa lokalnego, instytucje dialogu społecznego do zgłoszenia projektów do konkursu nr RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/16

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 30 czerwca 2016 roku

UWAGA KONKURS! ZDOBĄDŹ UNIJNE FUNDUSZE NA POMOC DLA OSÓB I/LUB RODZIN ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM, A TAKŻE OSÓB W ICH OTOCZENIU, ŚRODOWISK LUB LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM!
Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

PRZYJDŹ, ZAPYTAJ, DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ I SKORZYSTAJ!
Informacje o terminie naboru projektów oraz regulamin konkursu znajdziesz na stronie:
www.wrpo.wielkopolskie.pl
lub w siedzibie
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu,
ul. Kościelna 37
tel. 61 846 38 23
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  31
  maj 2020

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA GOSPODARKA ODPADAMI TWÓJ DZIELNICOWY PRZYGARNIJ PSA UNIA EUROPEJSKA MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ ZAINWESTUJ W NASZEJ GMINIE GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry