Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

URODZINY I IMIENINY PISARKI ZOFII URBANOWSKIEJ W KOWALEWKU

„ZOFIA URBANOWSKA DZIECIOM”

Wydarzeniem poprzedzającym obchody imienin i urodzin pisarki Zofii Urbanowskiej był konkurs recytatorski pod nazwą „ZOFIA URBANOWSKA DZIECIOM”, który odbył się dnia 10.0.52016 r. w klimatycznej Izbie Zofii Urbanowskiej w Domu Kultury w Kowalewku. Celem konkursu była przede wszystkim popularyzacja postaci i twórczości pisarki, autorki książek dla dzieci, urodzonej w Kowalewku.

W konkursie udział wzięło 20 uczestników Szkół Podstawowych  Gminy Rzgów klas IV-VI. Dzieci recytowały fragmenty książek takich jak : „Gucio Zaczarowany”, „Księżniczka”, „Złoty Pierścień”. Największym zainteresowaniem cieszyła się książka „Gucio Zaczarowany”. Dzieci wykazały się umiejętnościami recytatorskimi a także aktorskimi. Pięknie przygotowane fragmenty zachwyciły nie tylko Panie w jury ale także Panie nauczycielki i Panie z biblioteki. Poziom konkursu był bardzo wysoki.

Komisja oceniając brała pod uwagę następujące kryteria: dobór repertuaru, interpretację tekstu, poprawną dykcję i ogólny wyraz artystyczny. Jury dokonując wyboru miało „ciężki orzech do zgryzienia”. Po burzliwych naradach przyznano nagrody oraz wyróżnienia.

Nagrody otrzymali:

Zuzanna Zając- S.P. Grabienice

Adam Ambroziak- S.P. Rzgów

Kacper Matuszak- S.P. Rzgów

Patryk Szymczak- S.P. Sławsk

Zuzanna Janicka- S.P. Osiecza

 

Wyróżnienia przyznano:

Oliwia Wanot- S.P. Osiecza

Zuzanna Ptak- S.P. Osiecza

Natalia Skowrońska- S.P. Grabienice

Sebastian Tamborski- S.P. Grabienice

Sebastian Tyczkowski- S.P. Sławsk

Tomasz Skitek- S.P. Rzgów

Wiktoria Janiak- S.P. Grabienice

Każdy z uczestników konkursu otrzymał dylom oraz książkę. W trakcie obradowania komisji dzieci oraz ich opiekunowie otrzymali słodką przekąskę oraz coś do picia.

Serdecznie dziękujemy Paniom Małgorzacie Hofmann i Aleksandrze Baumgart

z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie oraz Pani Annie Wasilewskiej emerytowanej nauczycielce ze Sławska za pomoc w przeprowadzeniu konkursu.

URODZINY I IMIENINY PISARKI  ZOFII URBANOWSKIEJ W KOWALEWKU

 

Kolejnym ważnym wydarzeniem dnia 17.05.2016r.  były obchody urodzin i  imienin Zofii Urbanowskiej w Kowalewku. Od czasu powstania tego obiektu corocznie  zebrane delegacje spotykają się by uczcić jej pamięć. W tym roku nie mogło być inaczej. Zaproszeni goście w imieniu Wójta Gminy Rzgów p. Grzegorza Matuszaka zostali powitani przez wiceprezesa OSP w Kowalewku Jerzego Wielgóreckiego. W uroczystości udział wzięli:  Zena Sroczyńska – kierownik Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Koninie, Henryk Janasek dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie z delegacją bibliotekarzy, dyrektor Biblioteki Publicznej w Starym Mieście p. Jacek Matusiak, przewodniczący rady gminy Roman Jakubowicz, Skarbnik gminy Barbara Fabiszak, radni gminy, przedstawiciele Gminnej Biblioteki Publicznej, Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rzgowie p. Anna Sadłowska, członkowie OSP w Kowalewku, KGW w Kowalewku, dyrektorzy szkół, nauczyciele, bibliotekarze, uczniowie, mieszkańcy. Zebrani goście wraz z delegacjami złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową. Na wstępie głos zabrał dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie Henryk Janasek. W swojej wypowiedzi nawiązał do twórczości Urbanowskiej, wyrażając nadzieję, że młode pokolenie dalej będzie kultywować tradycję związaną z uroczystościami ku jej czci.  

W dalszej kolejności Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie p. Dorota Eltman jako główny organizator dokonała krótkiego podsumowania i omówienia wyników konkursu plastycznego i literackiego. Następnie przy pomocy pań z komisji konkursowej- p. A. Baumgart, p. M. Hofmann wręczono dyplomy i nagrody dzieciom biorącym  udział w/w konkursach.

Ostatnim punktem uroczystości było spotkanie autorskie dla młodzieży gimnazjalnej z gminy Rzgów z p. Barbarą Kosmowską.

Konkurs plastyczny pod hasłem „ Mój Przyjaciel Gucio” polegał na wykonaniu techniką dowolną portretu, karykatury bohatera książki Gucia. Konkurs skierowany był do dzieci z klas I-III Szkół Podstawowych Gminy Rzgów. Do biblioteki wpłynęło łącznie 71 prac, z czego 3 nie podlegały ocenie gdyż nie spełniały wymogów regulaminowych. Dzieci wykazały się niezwykłą kreatywnością, wszystkie prace były bardzo pomysłowe przez co wybór był bardzo trudny. Komisja postanowiła przyznać 20 wyróżnień. Podczas oceny brano pod uwagę samodzielność wykonania pracy, kreatywność oraz walory artystyczne.

 

Wyróżnienia otrzymali:

Oliwier Jasiczek- S.P. Rzgów

Marcel  Cybulski- S.P. Rzgów

Marta Kacprowicz- S.P. Rzgów

Eryk Chwaciński- S.P. Rzgów

Nikola Janicka- S.P. Rzgów

Martyna Wieczorek- S.P. Rzgów

Paulina Matuszak- S.P. Osiecza

Nikola Kabacińska- S.P. Grabienice

Natasza Kubacka- S.P. Grabienice

Amelia Juszczak- S.P. Grabienice

Kinga Łętowska- S.P. Sławsk

Wiktoria Juszczak- S.P. Sławsk

Adam Dziublewski- S.P. Sławsk

Adam Krawczyk- S.P. Sławsk

Kacper Szambelan- S.P. Sławsk

Martyna Skowrońska- S.P. Sławsk

Patryk Szambelan- S.P. Sławsk

Katarzyna Jaworska- S.P. Sławsk

Alan Szambelan- S.P. Sławsk

Filip Gawroński- S.P. Sławsk

Każde dziecko biorące udział w konkursie  otrzymało dyplom oraz nagrodę.

Drugie rozstrzygnięcie  dotyczyło konkursu literackiego na opowiadanie inspirowane twórczością Zofii Urbanowskiej. Celem tego konkursu było rozwijanie wyobraźni i umiejętności literackich oraz popularyzacja twórczości pisarki. W konkursie wzięli udział uczniowie klas IV-VI Szkół Podstawowych z naszej Gminy. Do biblioteki wpłynęło łącznie 10 prac, z czego wyłoniono 5 najlepszych. Komisja dokonując wyboru kierowała się oryginalnością ujęcia tematu, bogactwem języka, ortografią i kompozycją opowiadania. Przyznano nagrody oraz 1 wyróżnienie następującym osobom :

I miejsce

Wiktoria Jakubowska – S.P. Osiecza

Anna Perczyńska- S.P. Sławsk

II miejsce

Oliwia Skitek- S.P. Osiecza

III miejsce

Sebastian Tamborski- S.P. Grabienice

Wyróżnienie:

Julia Berda- S.P. Osiecza

Każdy uczestnik konkursu otrzymał pamiątkowy dyplom oraz nagrodę.

Serdecznie dziękujemy Pani Barbarze Przespolewskiej- emerytowanej polonistce oraz p. M. Hofmann- kierownik Filii Nr. 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie również polonistce za pomoc w ocenie prac konkursowych.

Daria Kałasa

GBP w Rzgowie


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  02
  lipca 2020

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA GOSPODARKA ODPADAMI TWÓJ DZIELNICOWY PRZYGARNIJ PSA UNIA EUROPEJSKA MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ ZAINWESTUJ W NASZEJ GMINIE GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry