Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów

Uczniowski Klub Sportowy Rzgów

Uczniowski Klub Sportowy „Rzgów” powstał przy Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Rzgowie w 2011r.  Należą do niego nauczyciele, uczniowie i  absolwenci szkoły. Zarząd  Klubu tworzą: p. Stanisław Górka - prezes, p. Sylwia Słowińska – vice prezes, p. Barbara Pawełczak – sekretarz. Działalność statutowa stowarzyszenia skupia się na organizowaniu pozalekcyjnych zajęć i zawodów  sportowych dla uczniów szkoły oraz  imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców gminy. Spośród imprez środowiskowych najbardziej popularnym jest organizowany od lat coroczny Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Rzgów. Członkowie Klubu aktywnie włączają się w akcję Wielkiej Orkiestry Pomocy Świątecznej, której finał zawsze odbywa się w naszej hali sportowej. Uczniowie mają możliwość organizować i uczestniczyć w licznych szkolnych i międzyszkolnych zawodach i turniejach sportowych. Dzięki pozyskiwanym środkom finansowym w ramach projektów mogą także rozwijać swoje umiejętności sportowe na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych z siatkówki, halowej piłki nożnej czy aerobiku grupowego. Tradycją gimnazjalną stał się również zainicjowany przez UKS cykliczny Bieg Patrona Szkoły w ramach obchodów Dnia Sportu Szkolnego. Młodzież systematycznie wyjeżdża także na pierwszoligowe mecze piłki nożnej do Poznania i siatkówki do Bydgoszczy. Ważna rolę w działalności Klubu stanowi edukacja zdrowotna. Jednym z ciekawszych pomysłów w tym zakresie jest prowadzona na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych nasza akcja „ Woda na WF-ie”,  podczas której uczniowie otrzymują nieodpłatnie do picia wodę mineralną.     Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
    strzałka do góry