Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

U Pani Zofii na imieninach

Już po  raz kolejny  obchodziliśmy uroczystość imienin i urodzin pisarki Zofii Urbanowskiej w Domu Kultury w Kowalewku. Tym razem miało to miejsce 16.05.2017 r.

 Wśród zaproszonych gości swoją obecnością zaszczycił nas prezydent miasta Konina p. Józef Nowicki a także starosta koniński p. Stanisław Bielik. W spotkaniu uczestniczyli również dyrektor Archiwum Państwowego w Koninie p. Piotr Rybczyński, Wójt Gminy Rzgów p. Grzegorz Matuszak, przewodniczący Rady Gminy Rzgów p. Roman Jakubowicz, radni p. Zofia Kruszyńska, p. Jacek Borowski, Kierownik Filii „Jedenastka” Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie p. Małgorzata Hofmann, dyrektorzy szkół z naszej gminy tj. p. Agnieszka Duszyńska, p. Iwona Maziarz, p. Aleksandra Gałecka, p. Piotr Kupski oraz p. Janusz Olejniczak, sołtys Osieczy p. Renata Mirkiewicz,  przedstawiciele PTTK w Koninie, mieszkańcy, dzieci i młodzież.

Na wstępie spotkania wszystkich zebranych powitał p. Jerzy Wielgórecki oraz Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie p. Dorota Eltman. W następnej części nastąpiło złożenie kwiatów pod tablicą przez zebrane delegacje. Kolejnym punktem spotkania było ogłoszenie wyników konkursu plastycznego oraz recytatorskiego zorganizowanych przez GBP w Rzgowie.

Do omówienia konkursów poproszona została  p. Małgorzata Hofmann. Pierwszy z nich plastyczny pn. „Senne przygody Gucia” skierowany był do uczniów klas I-III Szkół Podstawowych z naszej gminy. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu ilustracji do jednego z podanych fragmentów książki „Gucio zaczarowany”.  Na konkurs wpłynęło łącznie 35 prac z czego komisja w składzie:

Anna Wasielewska- przewodnicząca komisji, emerytowany nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, polonista;

Aleksandra Baumgart- Instruktor Sekcji Instrukcyjno-Metodycznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie;

Małgorzata Hofmann- Kierownik Filii „Jedenastka” Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie

Alicja Drop – Kierownik Filii biblioteki w Sławsku

Daria Kałasa – bibliotekarz Biblioteki Publicznej w Rzgowie

przyznała 11 wyróżnień następującym osobom:

Adam Wróblewski- SP Osiecza

Jakub Sypniewski- SP Osiecza

Alicja Szczepaniak- SP Osiecza

Dominika Matuszak- SP Osiecza

Filip Wanot- SP Osiecza

Jagoda Jędrzejaszek- SP Osiecza

Damian Nowak- SP Osiecza

Maja Kwaśniewska- SP Osiecza

Wiktoria Majdziak- SP Osiecza

Wojciech Karmowski- SP Sławsk

Nikola Rosiek- SP Sławsk

Wszyscy wyróżnieni otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe. Również dla pozostałych dzieci Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie przygotowała dyplomy za udział w konkursie oraz drobne upominki.

Drugi konkurs to recytatorski „Zofia Urbanowska dzieciom”. Przeprowadzony  został 11.05.2017 r. w Sali Izby Pamięci Zofii Urbanowskiej w Kowalewku. Skierowany był dla uczniów klas IV-VI Szkół Podstawowych z naszej gminy. W konkursie udział wzięło 13 recytatorów. Dzieci recytowały fragmenty prozy Z. Urbanowskiej.  Komisja w składzie:

Małgorzata Hofmann- przewodnicząca, Kierownik Filii ”Jedenastka” Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie;

Anna Wasilewska- emerytowany nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, polonista;

Aleksandra Baumgart- Instruktor Sekcji Instrukcyjno- Metodycznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie

po wysłuchaniu recytatorów Komisja przyznała nagrody oraz wyróżnienia.

Nagrody otrzymali:

Patryk Szymczak- SP Sławsk

Oliwia Wanot- SP Osiecza

Anna Michalak- SP Osiecza

Miłosz Krysiński- SP Grabienice

Wyróżnienia przyznano:

Klaudia Sabacińska- SP Osiecza

Julia Karmowska- SP Sławsk

Zuzanna Janicka- SP Osiecza

Wiktoria Janika- SP Grabienice

Każdy wyróżniony otrzymał dyplom oraz nagrodę książkową, natomiast pozostali uczestniczy otrzymali dyplomy za udział w konkursie jak również drobne nagrody książkowe.

Dziękujemy wszystkim dzieciom za udział w konkursach a nauczycielom, polonistom, wychowawcom za motywację i przygotowanie dzieci do konkursów.

Po ogłoszeniu wyników najlepsi recytatorzy zaprezentowali zebranym gościom krótką część artystyczną.

W dalszej części spotkania wszyscy przybyli zostali poproszeni o przejście do Izby Pamięci na kawę i ciasto.

 

                                                                                                            Daria Kałasa

                                                                                                          GBP w Rzgowie


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  23
  luty 2020

  Dziś są imieniny:

  DRUKI DO POBRANIA GOSPODARKA ODPADAMI TWÓJ DZIELNICOWY PRZYGARNIJ PSA UNIA EUROPEJSKA MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ OCEŃ URZĄD ZAINWESTUJ W NASZEJ GMINIE GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry