Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów

Szkolenia grupowe dla osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie prowadzi nabór na następujące szkolenia grupowe:

1) Prawo jazdy kat. C (dla osób, które posiadają prawo jazdy kat. B i są w wieku 21 – 30 lat),
2) Operator koparki klasy III,
3) Operator koparko-ładowarki klasy III,
4) Operator spycharki klasy III,
5) Spawanie metodą MAG (135),
6) Pracownik magazynu z obsługą wózków widłowych,
7) Kurs na uprawnienia do eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych do 1KV
.


W szkoleniach mogą brać udział:

1) Osoby bezrobotne do 30 roku życia z ustalonym II profilem pomocy, które w ostatnich czterech tygodniach nie uczestniczyły w szkoleniu finansowym ze środków publicznych.
Pierwszeństwo udziału w szkoleniu mają osoby, które należą do jednej z grup:
- osoby o niskich kwalifikacjach,*
- osoby długotrwale bezrobotne,**
- osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Ważne: osoby do 25 roku życia szkolenie muszą rozpocząć w ciągu czterech miesięcy od rejestracji w urzędzie pracy (dla osób między 25–30 rokiem życia takiego wymogu nie ma).

2) Osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia z ustalonym II profilem pomocy, należące do jednej z grup:
- osoby o niskich kwalifikacjach,*
- osoby długotrwale bezrobotne,**
- osoby powyżej 50 roku życia,
- osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności
 

„Kartę kandydata na szkolenie” (na jedno z powyższych szkoleń) należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie, ul. Zakładowa 4, na sali obsługi na stanowisku, na którym dana osoba jest obsługiwana w godzinach od 8:00 do 13:00.
 
____________________________________
*do osób o niskich kwalifikacjach zalicza się osoby z wykształceniem średnim i niższym
 
**definicja osoby długotrwale bezrobotnej zależy od wieku osoby i tak: osoby do 25 roku życia to osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy, natomiast osoby powyżej 25 roku życia to osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy. Do tego okresu wlicza się nie tylko okres zarejestrowania w urzędzie pracy ale również okres pozostawania bez pracy przed rejestracją w urzędzie.


Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

Pogoda w naszej Gminie

24
lipca 2021

Dziś są imieniny:
brak wydarzeń

DRUKI DO POBRANIA SZCZEPIMY SIĘ GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamowienia Publiczne PRZYGARNIJ PSA DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry