Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów

Spotkanie ze studentami

W dniu 21 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Gminy Rzgów przedstawiciele Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie tj. studenci III roku pracy socjalnej pod opieką Kierownika  Katedry Zakładu Pracy Socjalnej Artura Cygana wzięli udział w spotkaniu dotyczącym Aktywizacji Mieszkańców.

Spotkanie rozpoczął Wójt Gminy Grzegorz Matuszak, który przywitał wszystkich przybyłych uczestników, krótko scharakteryzował naszą gminę oraz życzył studentom powodzenia na obronach.

Młodzież wysłuchała przemówień trzech prelegentów. Pierwsza głos zabrała Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie Dorota Eltman, która szeroko omówiła działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rzgowie. Przedstawiła program zajęć jaki biblioteka proponuje seniorom z terenu naszej gminy, w jaki sposób aktywizuje się dzięki temu osoby starsze. Przemówieniu towarzyszył pokaz zdjęć, na których uwieczniono różne wydarzenia z działalności UTW.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Gminy Rzgów Wiesław Czaja omówił jakie działania mieszkańcy jego wsi podejmują w celu aktywizacji seniorów, osób starszych.  Krótko omówił integrację w KGW Sławsk oraz w Pracowni Sławsk.

Jako ostatnia głos zabrała Kierownik GOPS w Rzgowie Sylwia Pawlicka, która szeroko omówiła realizację projektu „Świadomy senior, bezpieczny senior” w naszej Gminie. Studenci obejrzeli film i zdjęcia z realizacji projektu.
Celem spotkania było pokazanie studentom w jaki sposób gmina podejmuje działania mające na celu aktywizację mieszkańców. Była to dobra, wizualna i praktyczna lekcja dla studentów PWSZ w Koninie.

    Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
    strzałka do góry