Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

Segregacja popiołów z palenisk od 1 stycznia 2017 r.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Rzgów

Z dniem 1 stycznia 2017 roku zaczną obowiązywać nowe uchwały dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Rzgów. Wprowadzenie  zmian wynika z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Jedną z najważniejszych zmian, jest wprowadzenie segregacji popiołów z palenisk jako odrębnej frakcji  wysegregowanej z odpadów komunalnych. Wyselekcjonowanie popiołów z odpadów zmieszanych podyktowane jest znacznym wzrostem ceny zagospodarowania odpadów komunalnych niesegregowanych ( zmieszanych )  oraz wysokim udziałem popiołów w ogólnej masie odpadów zmieszanych.

Dodać należy że cena zagospodarowania 1 tony popiołu obecnie wynosi 123,00 zł netto natomiast odpadów zmieszanych 272,00 zł netto.

Jakość segregowanego popiołu jest warunkiem przyjęcia i zagospodarowania tego rodzaju odpadów przez instalację jako odrębnej frakcji. Oznacza to, że w pojemniku na popiół, nie mogą znajdować się żadne inne odpady , ponieważ w takiej sytuacji  zostaną potraktowane jako zmieszane.

W chwili kiedy Mieszkańcy Gminy Rzgów będą oddawać tylko i wyłącznie popioły oraz żużel, zmniejszy się ilość odpadów zmieszanych, których cena w 2017 r., najprawdopodobniej wzrośnie.

Popiół odbierany będzie co najmniej 1 raz w miesiącu w okresie od października do maja
w pojemnikach, w których dotychczas zbierane były odpady zmieszane. Na odpady zmieszane otrzymacie Państwo worki w kolorze czerwonym.  

 

                               Wójt Gminy Rzgów

                              Grzegorz Matuszak (-)


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  20
  kwietnia 2021

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamowienia Publiczne PRZYGARNIJ PSA DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry