Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

Projekt edukacyjno-profilaktyczny

W miesiącach październik - grudzień 2016 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rzgowie realizowany był projekt edukacyjno-profilaktyczny "Chcemy być zdrowym i dobrze funkcjonującym społeczeństwem". Projektem objętych zostało 44 uczniów z klas 5-6. Opiekunami realizującymi projekt byli wychowawcy klas 5 i 6 Olga Banaszak i Robert Bandych oraz panie Mirosława Matuszak i Mirosława Paszkuć.  Głównym celem działań podjętych w ramach projektu było zwiększenie wśród uczniów świadomości na temat konsekwencji zażywania substancji psychoaktywnych oraz sposobów radzenia sobie z problemem uzależnienia - czyli kształtowanie postaw sprzyjających życiu wolnemu od nałogów.

W okresie realizacji projektu podjęto następujące działania:

 1. W ramach godzin wychowawczych przeprowadzono zajęcia "Czy lepiej żyć świadomie, czy w świecie miraży? - o skutkach społecznych i zdrowotnych sięgania po substancje odurzające” – 10.10.2016r. w klasie 5 i 17.10.2016 r. w klasie 6. W trakcie zajęć odbyły się pogadanki profilaktyczne przygotowane przez nauczycieli, następnie uczniowie wzięli udział w dyskusji dotyczącej omawianych tematów.
 2. W październiku w każdej z klas przygotowano gazetki profilaktyczne promujące zdrowy tryb życia jako alternatywę dla stosowania substancji psychoaktywnych.
 3. W ramach zajęć języka polskiego i zajęć bibliotecznych w listopadzie przeprowadzono konkurs literacki na krótki wiersz promujący zdrowy tryb życia. Również w ramach zajęć plastyki uczniowie przygotowali plakaty profilaktyczne.
 4. W dniu 28 listopada 2016 r.  zorganizowano na sali gimnastyczne wspólną godzinę wychowawczą dla klasy 5 i 6. W czasie tych zajęć  uczniowie przedstawili przygotowane wcześniej scenki dramowe o tematyce profilaktycznej, każda klasa zaprezentowała własne hasło i okrzyk promujący zdrowy tryb życia. Następnie doszło do współzawodnictwa między klasami w grupowych konkurencjach sportowych, które było praktycznym podsumowaniem głoszonych wcześniej haseł. Na zakończenie nastąpiła prezentacja wykonanych wcześniej plakatów o tematyce profilaktycznej.
 5. W miesiącach październik - grudzień uczniowie trzykrotnie wyjeżdżali do Kina Oskard w Koninie na cykl spotkań w ramach akcji "aKino" pod hasłem "Jestem sobą, ruszam się, poszukuję i kocham" w ramach których mieli możliwość obejrzenia wartościowych filmów. Po każdej projekcji odbywało się spotkanie poświęcone omówieniu treści promowanych w filmach. Podczas tych spotkań dzieci inspirowane były do zaangażowania w różnorodne działania twórcze i prospołeczne.
 6. Po ostatnim wyjeździe do kina w dniu 19 grudnia odbyły się spotkania klasowe podsumowujące realizację projektu. W miłej atmosferze omawiano korzyści jakie przyniosła realizacja zadań w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Nastąpiło rozstrzygnięcie konkursów. Miłą niespodzianką były nagrody dla uczestników projektu

Organizatorzy dziękują Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Dyrektorowi ZS-P w Rzgowie za pomoc w realizacji projektu.

 

 


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  25
  luty 2020

  Dziś są imieniny:

  DRUKI DO POBRANIA GOSPODARKA ODPADAMI TWÓJ DZIELNICOWY PRZYGARNIJ PSA UNIA EUROPEJSKA MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ OCEŃ URZĄD ZAINWESTUJ W NASZEJ GMINIE GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry