Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

Program SZKOLNY KLUB SPORTOWY

Od 02.01.2018 r.  szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Rzgów rozpoczęły  udział w programie ,,Szkolny Klub Sportowy”, w ramach którego uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach sportowych
i rekreacyjnych pod opieką nauczycieli prowadzących zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

Akces do programu zgłosiły: 

 • Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Sławsku - 3 grupy,
 • Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rzgowie - 2 grupy,
 • Szkoła  Podstawowa im. Jana Brzechwy  w Grabienicach - 2 grupy,
 • Szkoła  Podstawowa im. Marii Konopnickiej  w Osieczy - 1 grupa.

Ogółem w programie  bierze  udział 129 uczniów.

Program „Szkolny Klub Sportowy” współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Będzie realizowany w dwóch edycjach: wiosennej w okresie od 02.01.2018 r. do 22.06.2018 r. i jesiennej w okresie od 3.09.2018 r. do 30.11.2018 r. Każda  grupa musi zrealizować po 70 sześćdziesięciominutowych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu.

Celem programu jest:

 • stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież;
 • poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości;
 • promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;
 • zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży;
 • stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt;
 • tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży;
 • optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej;
 • promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży;
 • wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.

  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  02
  marca 2021

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY PRZYGARNIJ PSA DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry