Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów

Podpisywanie umów na fotowoltaikę

Zapraszamy Mieszkańców Gminy Rzgów zgłoszonych do projektu OZE na podpisanie umowy na instalacje fotowoltaiczne w piątek (17.08), sobotę (18.08) lub poniedziałek (20.08) w godz. od. 7.30 do 15.30 na sali narad Urzędu Gminy w Rzgowie.

Wszyscy uczestnicy projektu zostaną powiadomieni indywidualnie (telefonicznie) o możliwości podpisania umowy.
Muszą być obecni wszyscy współwłaściciele z dowodami osobistymi.
Proszę zabrać ze sobą rachunek za energię elektryczną.

Jeśli, któryś z współwłaścicieli nie może podpisać umowy to proszę dostarczyć pełnomocnictwo (do pobrania poniżej)

Szacowany wkład własny w zależności od mocy instalacji przedstawia tabela poniżej:

 

Pytania i odpowiedzi najczęściej zadawane przez mieszkańców audytorom:

Jakie komponenty składają się na pełną instalację fotowoltaiczną?

Instalacja składa się z pięciu głównych elementów: paneli fotowoltaicznych, falownika, konstrukcji montażowej, zabezpieczeń stało- i zmiennoprądowych oraz okablowania. Jednakże aby instalacja fotowoltaiczna znalazła się na domu i generowała oszczędności konieczne jest indywidualne skonfigurowanie systemu, zaprojektowanie instalacji, zamontowanie na dachu oraz przyłączenie do sieci energetycznej.

Jaka jest różnica między panelami fotowoltaicznymi a kolektorami słonecznymi?

W przeciwieństwie do kolektorów słonecznych, panele fotowoltaiczne wykorzystują promieniowanie słoneczne do produkcji energii elektrycznej, którą można wykorzystać w dowolny sposób, w tym także do podgrzewania wody. Z kolei kolektory słoneczne przetwarzają promieniowane słoneczne na energię  cieplną, za pomocą której można ogrzewać wodę. Nie produkują one jednak energii elektrycznej.

Jak działa instalacja fotowoltaiczna? Jak działa panel fotowoltaiczny?

Ogniwa fotowoltaiczne tworzą moduły, z których złożony jest panel fotowoltaiczny zamieniający promieniowanie słoneczne w energię elektryczną. Fotony, które znajdują się w świetle słonecznym, są absorbowane przez ogniwa fotowoltaiczne wytrącając z nich elektrony i zmuszając je do ruchu. Powoduje to zjawisko przepływu prądu stałego, który po przejściu przez falownik zamienia się na prąd zmienny, który może już zasilać urządzenia w domu i który ostatecznie trafia do sieci.

Jak obsługuje się instalację fotowoltaiczną?

Prawidłowo zainstalowany system fotowoltaiczny jest w zasadzie bezobsługowy.

Czy w Polsce istnieją odpowiednie warunki (nasłonecznienia) do inwestowania w instalację fotowoltaiczną? Czy to w Polsce się opłaca?

Średnie roczne nasłonecznienie w Polsce wynosi około 1000 kWh/m2, a jego rozkład w skali kraju jest w miarę równomierny. Stwarza to wystarczające warunki do korzystania z instalacji fotowoltaicznej.

Skala opłacalności inwestowania w instalację fotowoltaiczną zależy od kilku czynników:

• wybranej technologii fotowoltaicznej,

• kąta nachylenia dachu,

• kierunku jego położenia względem południa,

• zacienienia,

• lokalizacji,

• ceny energii elektrycznej kupowanej przez użytkownika z sieci.

Ponieważ ceny energii elektrycznej rosną – w przypadku polskich gospodarstw domowych o 50% podczas ostatnich piętnastu lat - a koszty pozyskiwania energii ze Słońca spadają w dużym tempie - podczas ostatnich 8 lat aż o 80% - inwestowanie w ten rodzaj odnawialnych źródeł energii stało się bardzo opłacalne. Prognozy ekspertów m.in. z Regulatory Assistance Project oraz Client Earth – Prawnicy dla Ziemi odnośnie wzrostu cen energii, które mogą wynieść nawet do 20% na przestrzeni najbliższych lat, zwiększają jeszcze bardziej korzyści związane z pozyskiwaniem energii ze Słońca z każdym rokiem korzystania z systemu fotowoltaicznego.

W przypadku wytwarzanie energii ze Słońca głównym zyskiem (w wymiarze finansowym) są zminimalizowane comiesięczne koszty energii kupowanej z sieci - nawet do 80%. Jak to się dzieje?

Posiadając elektrownię słoneczną na dachu podczas dnia zużywamy najpierw własną darmową energię słoneczną, a nie energię wygenerowaną w dużych elektrowniach wykorzystujących paliwa kopalne. Natomiast energia, której nie możemy w tym momencie zużyć, trafia do sieci. Dzięki aktualnym przepisom prawnym każdą jednostkę energii elektrycznej (kWh), którą przekażemy do sieci, możemy odebrać w tym samym roku kalendarzowym w stosunku 1 do 0,8. Oznacza to, że za każdą 1kWh, którą oddamy do sieci, możemy odebrać 0,8 kWh nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów, w przeciągu tego samego roku kalendarzowego.

W tej sytuacji można powiedzieć, że sieć pełni funkcję „magazynu” energii – możemy w nim składować swoje nadwyżki i odbierać je pomniejszone o 20%, czyli koszty magazynowania.

Z wytwarzaniem energii słonecznej wiążą się także czystsze powietrze, woda, środowisko oraz zachowane zasoby naturalne – a to korzyści, których wartość jest bezcenna, zarówno dla nas, jak i dla przyszłych pokoleń.

Czy instalacja fotowoltaiczna działa w zimie/w pochmurne dni?

Panele fotowoltaiczne umożliwiają wytwarzanie energii elektrycznej ze Słońca zarówno w pochmurne dni, jak i zimą. Kiedy promieniowania słonecznego jest mniej, czyli przy zachmurzeniu i w zimowe dni, ilość wytworzonej energii będzie znacząco niższa od mocy nominalnej.

Czy dom/dach musi być zwrócony w konkretną stronę/kierunek (na południe) by móc korzystać z paneli fotowoltaicznych?

W Polsce optymalnym kierunkiem, w jaki powinien być skierowany dach budynku i który generuje najwięcej oszczędności z paneli fotowoltaicznych, jest kierunek południowy. Instalacje fotowoltaiczne skierowanie na południe są w stanie wytworzyć najwięcej energii elektrycznej. Montuje się również instalacje skierowane na zachodnią lub wschodnią stronę, lecz koszt wygenerowania własnej energii ze Słońca będzie wtedy trochę wyższy. W Polsce nie rekomenduje się wykonywania instalacji skierowanych na północ.

Czy panele fotowoltaiczne są ciężkie? Czy bezpieczne jest instalowanie ich na dachach?

Obciążenie dachu jakie powstaje po zainstalowaniu paneli fotowoltaicznych nie powinno przekraczać 14 kg/m2. Dla przeciętnego dachu jest to nieznaczne obciążenie. Podczas audytu domu oceniana jest wytrzymałość dachu, aby precyzyjnie określić, czy jego stan pozwalać będzie na wykonanie takiej instalacji.

Czy montaż instalacji można wykonać o każdej porze roku?

Montaże instalacji fotowoltaicznych wykonuje się w miesiącach przeważnie od wiosny do końca jesieni, jednak łagodna aura umożliwia instalację również zimą. Kluczowe są tu warunki atmosferyczne oraz bezpieczeństwo pracowników instalujących system zgodne z normami BHP.

Ile kosztuje utrzymanie instalacji? Jakie są koszty utrzymania instalacji?

Ze strony właściciela eksploatacja instalacji fotowoltaicznej nie wymaga dodatkowych działań. Zabrudzenia paneli są usuwane podczas opadów deszczu.

Co gdy zabraknie prądu? Co w przypadku przerwy w dostawie energii pochodzącej z instalacji fotowoltaicznej? Czy jest możliwość korzystania z alternatywnych źródeł energii, np. komercyjnego dostawcy energii elektrycznej?

Klienci posiadający własną instalację fotowoltaiczną mają zawartą umowę na pobieranie i przekazywanie energii do sieci. Dzięki temu, w przypadku przerwy w produkcji energii elektrycznej przez panele lub zużywaniu całości wyprodukowanej energii przez system (np. pochmurne zimowe dni, w nocy) zawsze pozostaje możliwość pobrania dodatkowej energii elektrycznej z sieci. Jeżeli w danym roku kalendarzowym przekażemy jednostkę energii do sieci, wtedy możemy pobrać 0,8 jednostki bez dodatkowych opłat.

W momencie braku prądu w sieci, np. z powodu awarii, instalacja fotowoltaiczna zostanie automatycznie wyłączona ze względu na bezpieczeństwo pracowników sieci (np. podczas naprawy uszkodzonej linii napięcia, mimo wyłączenia dostawy prądu przez sieć, energia oddana w tym momencie przez domową instalację fotowoltaiczną mogłaby stanowić zagrożenie dla życia osób usuwających awarię).

Czy instalacja fotowoltaiczna jest odporna na warunki atmosferyczne (wiatr, deszcz, grad, śnieg)?

Instalacja fotowoltaiczna jest zaprojektowana w taki sposób, aby była odporna na warunki atmosferyczne przy wybranej lokalizacji (obciążenie wiatru i śniegu). Panele posiadają także certyfikat TUV na gradobicie, jednakże ekstremalne warunki pogodowe lub akty wandalizmu mogą uszkodzić szkło ochraniające moduł. Z tego powodu zalecamy, żeby każdy system fotowoltaiczny był indywidualnie ubezpieczony – na przykład poprzez dołączenie wartości zakupu instalacji do wartości ubezpieczenia domu.

Czy istnieje możliwość abym miał większą instalację, inny falownik?

Instalacje zostały zaakceptowane przez jednostki finansujące i mają ustaloną moc oraz wielkość. Warunkiem otrzymania dofinansowania była warunek aby łączna moc wszystkich zaprojektowanych instalacji nie przekroczyła wartości 2 MW, dlatego nie ma możliwości zmiany wielkości instalacji oraz doboru innego falownika, np. z 1-fazowego na 3-fazowy. Instalacje zostały zaprojektowane tak aby były najbardziej optymalne techniczne i na tej podstawie zostały wycenione.

 


Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

Pogoda w naszej Gminie

05
2020

Dziś są imieniny:
brak wydarzeń

DRUKI DO POBRANIA GOSPODARKA ODPADAMI TWÓJ DZIELNICOWY PRZYGARNIJ PSA UNIA EUROPEJSKA MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ ZAINWESTUJ W NASZEJ GMINIE GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry