Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu: Budowa oczyszczalni ścieków dla Aglomeracji Sławsk oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Branno Etap II

18 czerwca w Urzędzie Gminy Rzgów podpisana została umowa na dofinansowanie realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałania 4.3.1 „Gospodarka wodno-ściekowa" pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków dla Aglomeracji Sławsk oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Branno Etap II”. Umowę podpisali: Maciej Sytek Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Wójt Gminy Rzgów Grzegorz Matuszak oraz Skarbnik Gminy Barbara Fabiszak.

W ramach projektu Gmina Rzgów otrzyma dofinansowanie na budowę oczyszczalni ścieków w Sławsku, której budowa rozpoczęła się w 2017 roku, a zakończy się w 2019 roku. Nowa oczyszczalnia przejmie wszystkie dotychczasowe ścieki z miejscowości Sławsk oraz umożliwi również odbiór ścieków z innych miejscowości, a stara oczyszczalnia będzie pełniła rolę przepompowni. Zostanie również wybudowane 3,99 km kanalizacji sanitarnej w m. Branno (II etap). Całkowita wartość projektu: 10 112 292,39 zł, kwota dofinansowania wynosi 5 241 127,14 zł.


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  23
  luty 2020

  Dziś są imieniny:

  DRUKI DO POBRANIA GOSPODARKA ODPADAMI TWÓJ DZIELNICOWY PRZYGARNIJ PSA UNIA EUROPEJSKA MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ OCEŃ URZĄD ZAINWESTUJ W NASZEJ GMINIE GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry