Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

Nabór na Rachmistrza Terenowego przy Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.

NABÓR NA RACHMISTRZA TERENOWEGO PRZY POWSZECHNYM SPISIE ROLNYM 2020.

 

WÓJT GMINY RZGÓW - GMINNY  KOMISARZ  SPISOWY OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW  NA  RACHMISTRZÓW  TERENOWYCH

 

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku na terenie Gminy Rzgów.

Kandydat na rachmistrza spisowego winien spełniać następujące warunki:

 1. Być pełnoletni,
 2. Zamieszkiwać na terenie Gminy Rzgów,
 3. Posiadać co najmniej wykształcenie średnie,
 4. Posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie,
 5. Nie powinien być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne, przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.  

 Oferta kandydata na rachmistrza spisowego powinna zawierać:

 1. Formularz osobowy (załącznik nr 1)
 2. Oświadczenie dla kandydata na rachmistrza terenowego (załącznik nr 2)

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych”, należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Gminy Rzgów, ul. Konińska 8, 62-586 Rzgów

w terminie do dnia: 8 lipca 2020 r.

Dodatkowe informacje:

Wszyscy kandydaci na rachmistrzów terenowych z naboru otwartego zobligowani są do wzięcia udziału w szkoleniu.

Egzamin kandydata na rachmistrza terenowego po szkoleniu będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

W przypadku przeprowadzenia szkoleń zdalnych kandydaci na rachmistrzów terenowych wezmą udział 
w szkoleniach łącząc się ze sprzętu własnego.

Powszechny Spis Rolny 2020 realizowany będzie od 1 września do 30 listopada 2020 r.

Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej spisrolny.gov.pl oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Rzgowie – nr tel. 63 241 90 18.

                                                                                        

                                          Wójt Gminy Rzgów

                                                                                                                          (-) Grzegorz Matuszak


Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

Pogoda w naszej Gminie

21
2020

Dziś są imieniny:
brak wydarzeń

DRUKI DO POBRANIA GOSPODARKA ODPADAMI TWÓJ DZIELNICOWY PRZYGARNIJ PSA UNIA EUROPEJSKA MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ ZAINWESTUJ W NASZEJ GMINIE GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry