Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

KONKURS PLASTYCZNY

 Zapraszamy  dzieci i młodzież z terenu Gminy Rzgów do udziału w konkursie plastycznym
"Kochasz dzieci, nie pal śmieci” w ramach realizacji zadania "Konkursy publikacje podnoszące świadomość ekologiczną mieszkańców Gminy Rzgów’’ dofinansowanego przez WFOŚiGW.

 

Regulamin konkursu plastycznego „Kochasz dzieci, nie pal śmieci”

1. Organizatorzy:

Gmina Rzgów (adres: ul. Konińska 8, 62-586 Rzgów,  tel. 63 241-90-18).

2. Cel konkursu:

Edukacja w zakresie szkodliwości spalania śmieci w piecach i negatywnego wpływu na nasze zdrowie i środowisko.

3. Zasady konkurs:

Konkurs skierowany jest do dzieci przedszkolnych, dzieci szkół podstawowych z terenu Gminy Rzgów.  

4. Tematyka konkursu:

Konkurs plastyczny związany z paleniem śmieci w piecach. 

5. Forma i technika pracy:

Dowolna. Możliwe jest wykorzystanie materiałów wtórnych.

6. Ocena prac:

Ocenie podlegać będą prace zgodne z tematyką konkursu, oceniana będzie pomysłowość, estetyka wykonania, oryginalność, akcenty promujące niepalenie śmieci.

Prace będą oceniane i nagradzane przez komisję powołaną przez Wójta Gminy w następujących grupach wiekowych:

 • I kategoria  wiekowa - dzieci przedszkolne,
 • II kategoria wiekowa - dzieci szkoły  podstawowej (klasy I – III),
 • III kategoria wiekowa - dzieci szkoły  podstawowej (klasy IV – VIII oraz gimnazjum).

Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie Gminy Rzgów.

Praca na odwrocie musi zawierać następujące dane:

imię i nazwisko autora, klasa, szkoła, dane kontaktowe, nr telefonu.

7. Termin:

05.11.2018 r, miejsce składania: Urząd Gminy Rzgów ul. Konińska 8, 62-586 Rzgów, pokój nr 6

8. Prawa autorskie:

Zgłoszenie pracy na konkurs oznacza wyrażenie zgody na bezpłatne wykorzystanie treści zawartych w pracy na cele promujące Gminę Rzgów.

 

                                                                                                                              Wójt Gminy Rzgów

                                                                                                                           (-) Grzegorz Matuszak


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  15
  lipca 2020

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA GOSPODARKA ODPADAMI TWÓJ DZIELNICOWY PRZYGARNIJ PSA UNIA EUROPEJSKA MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ ZAINWESTUJ W NASZEJ GMINIE GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry