Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

Konkurs - NAJCIEKAWSZY STROIK BOŻONARODZENIOWY

REGULAMIN KONKURSU NA „NAJCIEKAWSZY STROIK BOŻONARODZENIOWY":

1. ORGANIZATORZY KONKURSU:
Organizatorami konkursu pt. „ NAJCIEKAWSZY STROIK BOŻONARODZENIOWY"
są  Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Kowalewku.

2. PRZEDMIOT KONKURSU:
Przedmiotem konkursu jest wykonanie stroika bożonarodzeniowego.

3. CELE KONKURSU:

 • edukacja dzieci w zakresie poznawania obyczajów, symboliki i znaczenia świątecznych elementów związanych z obrzędowością ludową,
 • kultywowanie tradycji związanej ze świętami Bożego Narodzenia,
 • rozwijanie kreatywności, innowacyjności poprzez pobudzenie aktywności twórczej dzieci,
 • kształtowanie wyobraźni plastycznej,
 • rozwijanie zdolności manualnych.

4. TECHNIKI WYKONANIA:
Stroiki powinny być tradycyjne - wykonane z naturalnych materiałów, takich jak: orzechy, suszone owoce, szyszki, kora, igliwie, ozdoby zrobione z bibuły, papieru, opłatka, nici, masy solnej, modeliny, słomy, siana, zboża, drewna, zasuszonych roślin, waty oraz elementów wykonanych samodzielnie.
Stroiki powinny być funkcjonalne, czyli takie którymi można udekorować świąteczny stół.

5. UCZESTNICY KONKURSU:
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół z terenu Gminy Rzgów.

6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
Każdą pracę należy podpisać, tj. podać: imię i nazwisko dziecka, wiek, adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna/rodzica, telefon kontaktowy.

Stroiki należy dostarczyć do dnia  05 XII 2017 r.  do Filii Biblioteki Publicznej w Sławsku.

7. KOMISJA KONKURSOWA:
O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa powołana przez Organizatorów.
Komisja zobowiązana jest do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych prac.

Jury będzie zwracało uwagę na:
-oryginalność kompozycji,
-brak elementów gotowych,
-estetykę wykonania,       
-wykorzystanie materiałów naturalnych.

Organizatorzy nie zwracają uczestnikom prac biorących udział w Konkursie.
Nagrodzone prace będą wyeksponowane w Filii Biblioteki w Sławsku.
Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 10 XII 2017 r.,

Lista laureatów będzie udostępniona na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie http://www.gbprzgow.pl/ , Gminy Rzgów http://www.gminarzgow.pl/

Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem organizatorom prawa do nieodpłatnego wykorzystywania wizerunków autorów i ich prac konkursowych .

Serdecznie zapraszamy


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  25
  luty 2020

  Dziś są imieniny:

  DRUKI DO POBRANIA GOSPODARKA ODPADAMI TWÓJ DZIELNICOWY PRZYGARNIJ PSA UNIA EUROPEJSKA MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ OCEŃ URZĄD ZAINWESTUJ W NASZEJ GMINIE GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry