Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

Kolejne dofinansowanie projektu

Informujemy, że wniosek Gminy Rzgów  „Budowa oczyszczalni ścieków dla Aglomeracji Sławsk oraz budowa kanalizacji  sanitarnej w miejscowości Branno Etap II” przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną. Znajduje się na 7 pozycji listy rankingowej i mieści się w limicie środków. Tak wysoka pozycja na liście rankingowej pozwala na dofinansowanie naszego projektu. W ramach projektu otrzymamy dofinansowanie na budowę oczyszczalni ścieków w Sławsku, której budowa rozpoczęła się w 2017 roku, a zakończy się w 2019 roku. Nowa oczyszczalnia przejmie wszystkie dotychczasowe ścieki z miejscowości Sławsk oraz umożliwi również odbiór ścieków z innych miejscowości, a stara oczyszczalnia będzie pełniła rolę przepompowni. Zostanie również wybudowane 3,99 km kanalizacji sanitarnej w m. Branno (II etap). Całkowita wartość projektu: 10 112 292,39 zł, kwota dofinansowania wynosi 5 241 127,14 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałania 4.3.1 „Gospodarka wodno-ściekowa"

Realizowany będzie również projekt „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gmin Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji”. Obecnie trwa podpisywanie umowy. Gmina Rzgów jest Partnerem projektu, Beneficjentem - Zakład Usług Wodnych w Koninie.

W ramach projektu zostanie wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej łącząca starą i nową oczyszczalnię oraz  kanalizacja w Brannie (I etap) i w Sławsku. Łączna długość wybudowanej kanalizacji wyniesie 11,99 km. Wartość całkowita zadania wynosi 6 152 095,17 zł,  kwota dofinansowania to 3 890 085,65 zł.


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  09
  kwietnia 2020

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA GOSPODARKA ODPADAMI TWÓJ DZIELNICOWY PRZYGARNIJ PSA UNIA EUROPEJSKA MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ OCEŃ URZĄD ZAINWESTUJ W NASZEJ GMINIE GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry