Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów

Jubileusz 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Brannie

W dniu 8 lipca 2018 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Brannie świętowała Jubileusz 90-lecia swojego założenia. Ceremonia rozpoczęła się o godzinie 16:00 uroczystą Mszą Świętą pod przewodnictwem ks. proboszcza Benedykta Gembickiego w Kościele p.w. św. Wawrzyńca w Sławsku, gdzie nastąpiło poświęcenie sztandaru ufundowanego przez Zarząd OSP przy pomocy finansowej społeczeństwa. Podczas dalszego przebiegu uroczystości na placu przed remizą OSP w Brannie i po powitaniu gości przez Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Brannie, druha Przemysława Kubackiego, miało miejsce  wręczenie sztandaru jednostce OSP Branno. Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Ochotnicza Straż Pożarna w Brannie uhonorowana została Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.

Następnie Zasłużeni członkowie Jednostki Operacyjno-Technicznej Ochotniczej Straży Pożarnej w Brannie otrzymali za swoją służbę odznaczenie „Strażak Wzorowy”. Odznaczeni zostali: druh Beska Adam, Graczyk Adam, Jaszczak Paweł, Kołodziejczak Marcin, Kubacki Mirosław, Kubacki Przemysław, Samulczyk Sławomir.

W trakcie uroczystości nastąpiło także poświęcenie przyczepy do transportu sprzętu potrzebnego do budowy stanowiska wodnego oraz sprzętu potrzebnego w przypadku likwidacji skutków nawalnych deszczy i podtopień.

Uroczystości zostały zwieńczone wzajemnymi podziękowaniami i gratulacjami przybyłych na ten jubileusz gości. Wśród nich znaleźli się:

-  Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego i jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Andrzej Piaskowski.

- W-ce Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego, a jednocześnie Wójt Gminy Rzgów  Grzegorz Matuszak.

- Członek Zarządu Oddziału Powiatowego i jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Wojciech Koszal.

- Komendant Zarządu Oddziału Gminnego Andrzej Rosiński.

- W-ce Przewodniczący Rady Gminy Rzgów Wiesław Czaja.

- Radny Gminy Rzgów Mirosław Kubacki.

- Mieszkańcy wsi Branno i ościennych miejscowości.

Całość uroczystości uświetniła obecność Orkiestry Dętej OSP Rzgów. Na zakończenie odbyła się zabawa taneczna.    Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
    strzałka do góry