Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów

Inwestycje w Gminie Rzgów

Trwa budowa oczyszczalni ścieków w Sławsku oraz kanalizacji sanitarnej w Brannie w ramach projektu pn.: ,,Budowa oczyszczalni ścieków dla Aglomeracji Sławsk oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Branno Etap II''. Nowa oczyszczalnia przejmie wszystkie dotychczasowe ścieki z miejscowości Sławsk oraz umożliwi odbiór ścieków z innych miejscowości. Trwa również budowa kanalizacji sanitarnej o długości 3,99 km w miejscowości Branno (II Etap).
Obie inwestycje dofinansowane są w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Dobiega końca realizacja projektu „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Rzgów i Grodziec”. W Gminie Rzgów wykonano 110 sztuk kolektorów słonecznych oraz 223 sztuki instalacji fotowoltaicznych. Projekt dofinansowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.

Ogłoszono przetarg na „Budowę Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Osiecza Druga, Sławsk, Zastruże na terenie Gminy Rzgów”. Zadanie jest współfinansowane w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018 – Ministerstwo Sportu i Turystki”.

Ogłoszono również przetarg na zmianę nawierzchni drogi w Sławsku. Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Rozpoczyna się realizacja projektu „Uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gmin Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji”. Gmina Rzgów jest Partnerem projektu, Beneficjentem – Zakład Usług Wodnych w Koninie.
W ramach projektu zostanie wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej łącząca starą i nową oczyszczalnię oraz kanalizacja w Brannie (I etap) i w Sławsku. Łączna długość wybudowanej kanalizacji wyniesie 11,99 km.
Mogą wystąpić utrudnienia w ruchu, prosimy o zachowanie ostrożności.

    Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
    strzałka do góry