Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów

Informacja z ARiMR

Szanowni Rolnicy!
W roku 2018 wprowadzony został obowiązek składania wniosków o przyznanie płatności obszarowych przez internet za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Jedynym przypadkiem, który zwalnia danego rolnika ze złożenia takiego wniosku przez internet jest złożenie w naszym biurze "Oświadczenia potwierdzającego brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017" w terminie od 15-02-2018 r. do 14-03-2018 r. pod niżej opisanymi warunkami.

Oświadczenie, w którym zostanie potwierdzony brak zmian w roku 2018 w stosunku do wniosku złożonego w roku 2017 może złożyć rolnik, który w 2017 r. ubiegał się wyłącznie o: jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu, płatność ONW (PROW 2014-2020), wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013), a także premię pielęgnacyjną i zalesieniową (PROW 2014-2020), a powierzchnia gruntów ornych zawarta we wniosku złożonym w 2017 r. wynosiła mniej niż 10 ha.

Złożenie przez uprawnionego rolnika takiego oświadczenia, jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności za 2018 r. W przypadku, gdy po złożeniu "Oświadczenia" w gospodarstwie rolnika nastąpiły zmiany dotyczące np. działek referencyjnych lub działek rolnych, należy złożyć do dnia 1 czerwca 2018 r. zmianę do wniosku.

Jeśli natomiast rolnik w 2017 r. ubiegał się o przyznanie płatności dla: młodych rolników, płatności do powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno, płatności do upraw roślin pastewnych, płatności do powierzchni uprawy buraków cukrowych, płatności do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych, płatności do powierzchni uprawy truskawek, płatności do powierzchni uprawy pomidorów, płatności do powierzchni uprawy lnu, płatności do powierzchni uprawy konopi włóknistych, płatności do bydła, płatności do krów, a także o płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne (PROW 2014-2020), ekologiczne (PROW 2014-2020) i płatności rolnośrodowiskowe (PROW 2007-2013) - takiego oświadczenia nie może złożyć mimo tego, że posiada gospodarstwo poniżej 10 ha gruntów ornych i nie wystąpiły w jego gospodarstwie zmiany w odniesieniu do roku 2017.

Informuję również, iż pomimo spełnienia powyższych warunków, złożenie OŚWIADCZENIA po dniu 14-03-2018 r. nie będzie możliwe.

W przypadku rolników, którzy posiadają gospodarstwa o powierzchni większej, niż 10 ha gruntów ornych oraz w przypadku tych rolników, którzy posiadają gospodarstwa o powierzchni mniejszej niż 10 ha gruntów ornych, lecz zaszły zmiany w ich gospodarstwach w roku 2018 w stosunku do roku 2017, lub chcą ubiegać się o inne płatności niż w 2017 roku, istnieje konieczność złożenia wniosku przez internet za pomocą aplikacji eWniosekPlus.

Z poważaniem
Kierownik BP ARiMR w Koninie
Jan Śledź

 


Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

Pogoda w naszej Gminie

06
marca 2021

Dziś są imieniny:
brak wydarzeń

DRUKI DO POBRANIA GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY PRZYGARNIJ PSA DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry