Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

IMGW ostrzega: Burze z gradem - AKTUALIZACJA

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Lokalnie grad.
Uwagi: Brak.
Obszar: województwo wielkopolskie
Ważność: od 2017-06-06 14:00:00 do 2017-06-07 02:00:00
Synoptyk: Lech Buchert
Biuro IMGW: Biuro Prognoz Meteorologicznych regionalne

--

Centrum Prognoz Meteorologicznych MeteoSky Sp. z o.o.
Ważność:
 od godz. 13:00 dnia 06-06-2017 do godz. 23:00 dnia 06-06-2017
Obszar: województwo opolskie, wielkopolskie(Wschód i południe obszaru objęte stp 2, na pozostałym obszarze stp 1).
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie gwałtownych burz z silnymi opadami deszczu od 30mm do 45mm, lokalnie nieco większymi. Dodatkowo miejscami możliwe są opady gradu do 3cm. Wiatr w porywach będzie osiągać prędkość do 90km/h, jednak w kilku przypadkach możliwe są silniejsze porywy. Istnieje także niewielkie ryzyko pojawienia się Trąby powietrznej.
 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
2017-05-30 - IMGW ostrzega: Silne burze z gradem
Stopieñ zagro¿enia: 2
Przebieg
: Prognozuje siê wyst±pienie silnych burz z opadami deszczu do 50 mm, oraz porywami wiatru do 100 km/h. Lokalnie grad.
Prawdopodobieñstwo: 85%
Uwagi: Podniesiono stopieñ ostrze¿enia.
Obszar: województwo wielkopolskie
Wa¿no¶æ: od 2017-05-30 12:00:00 do 2017-05-31 02:00:00

 

Pierwsze burze ju¿ pojawi³y siê nad zachodnimi rejonami kraju w woj. lubuskim i dolno¶l±skim, stopniowo przemieszczaj± siê na wschód w g³±b kraju. Ze wzglêdu na obserwowane na produktach radarowych bardzo wysokie warto¶ci odbiciowo¶ci, mo¿na wnioskowaæ ¿e burzom tym towarzysz± silne opady deszczu a tak¿e ¿e grad. Na podstawie informacji z produktu radarowego PAC natê¿enie opadów w tych burzach miejscami wynosi ok 30 mm/h. Natê¿enie i ilo¶æ burz bêdzie w kolejnych godzinach stopniowo wzrasta³o.

Ostatnia aktualizacja: 30.05.2017 12:12:00

 

Odniesienie: dotyczy ostrze¿enia nr 25 wydanego o godz. 11:45 dnia 30-05-2017

Zjawisko: Silne burze z gradem/2

Przebieg: Na zachodzie województwa wystêpuj± silne burze z gradem. Z analizy zdjêæ radarowych wynika ¿e natê¿enie opadów deszczu podczas burz przekracza 30 mm/h, miejscami wystêpuj± opady gradu.

Prognoza: : W najbli¿szych godzinach nadal prognozowane s± silne burze z gradem. Podczas burz mo¿liwe opady deszczu do 50 mm i porywy wiatru do 100 km/h.

Uwagi: Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemu telemetrii i obserwacji systemów detekcji atmosfery. Lokalnie zjawiska mog± mieæ inny przebieg ni¿ opisany.

Synoptyk: Marek Pruchniewicz

 

Przez Poznañ pasmo burz przesz³o ok. 14:00


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  18
  styczeń 2019

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA OFERTA INWESTYCYJNA GOSPODARKA ODPADAMI TWÓJ DZIELNICOWY PRZYGARNIJ PSA UNIA EUROPEJSKA MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULA INFORMACYJNA WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry