Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów

Forum Rolnicze w Sławsku - dyskusja o szansach i zagrożeniach dla polskiego rolnictwa

20 marca 2019 r. w Sławsku odbyło się spotkanie rolników z powiatu konińskiego. Jego celem była merytoryczna dyskusja na aktualne tematy i problemy rolnicze. Oprócz rolników w forum wzięli udział parlamentarzyści, samorządowcy oraz przedstawiciele instytucji związanych z rolnictwem.
Organizatorem XII Forum Rolniczego była Wielkopolska Izba Rolnicza oraz Starostwo Powiatowe w Koninie.
Spotkanie było okazją do przekazania jego uczestnikom wiedzy na temat Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a także omówienia sytuacji na rynku trzody chlewnej z uwzględnieniem problematyki związanej z zagrożeniem wirusem ASF i obowiązkiem prowadzenia w gospodarstwach zasad bioasekuracji. Przedstawione zostały również zmiany w ustawie Prawo wodne oraz program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz wynikające z nowej ustawy możliwości pozyskania wsparcia na działalność Kół Gospodyń Wiejskich.

Rolnicy mogli podczas tego spotkania skorzystać z indywidualnych konsultacji. Radą i pomocą służyli im przedstawiciele m. in. Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

    Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
    strzałka do góry