Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

Dofinansowanie projektu: Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Rzgów, pow. koniński, woj. wlkp. oraz podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci.

W dniu 20.10.2016 została podpisana umowa o dofinansowanie projektu: „Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Rzgów, pow. koniński, woj. wlkp. oraz podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci”. Otrzymano dofinansowanie w wysokości 286 136,16 zł, co stanowi 85% wartości projektu, pozostała część to wkład własny niefinansowy. W ramach zadania powstały oddziały dla dzieci 2,5 oraz 3 letnich w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rzgowie i Zespole Szkół w Sławsku. Zadanie realizowane jest w ramach poddziałania 8.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W ramach projektu zostanie sfinansowane bieżące utrzymanie oddziałów, zajęcia dodatkowe, pomoce dydaktyczne, zabawki sprzęt komputerowy i audiowizualny.


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  18
  styczeń 2019

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA OFERTA INWESTYCYJNA GOSPODARKA ODPADAMI TWÓJ DZIELNICOWY PRZYGARNIJ PSA UNIA EUROPEJSKA MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULA INFORMACYJNA WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry