Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

Dofinansowanie projektów

Gmina Rzgów pozyskała dofinansowanie na „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Rzgów” w ramach konkursu zorganizowanego przez Województwo Wielkopolskie oraz Ministerstwo Rozwoju. Przyznana została kwota dofinansowania 85 500,00 zł, co stanowi 90% całkowitej wartości projektu. Program Rewitalizacji to podstawowy dokument, który umożliwi pozyskanie środków zewnętrznych na rewitalizację.

Otrzymano również dofinansowanie w wysokości 286 136,16 zł do projektu „Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Rzgów, pow. koniński, woj. wlkp. oraz podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci”. Dofinansowanie wynosi 85% wartości projektu, pozostała część to wkład własny niefinansowy. W ramach zadania powstały oddziały dla dzieci 2,5 oraz 3 letnich w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rzgowie i Zespole Szkół w Sławsku. Zadanie realizowane jest w ramach poddziałania 8.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  29
  maj 2020

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA GOSPODARKA ODPADAMI TWÓJ DZIELNICOWY PRZYGARNIJ PSA UNIA EUROPEJSKA MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ ZAINWESTUJ W NASZEJ GMINIE GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry