Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów

,,Profesjonalne e-Urzędy w 10 jednostkach samorządu terytorialnego z Powiatów kaliskiego, konińskiego i tureckiego''

Gmina Rzgów przystąpiła do projektu pn. „Profesjonalne e-Urzędy w 10 jednostkach samorządu terytorialnego z Powiatów kaliskiego, konińskiego i tureckiego”. 

Celem projektu jest poprawa efektywności i wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w obszarze: podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi oraz podniesienie kompetencji kadr.

Projekt realizowany będzie poprzez kilka zadań, których celem jest m.in. elektronizacja procesu obsługi dla podatków i opłat, automatyzacja rozliczeń oraz poprawa dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy; poprawa dostępu do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje; poprawa jakości obsługi mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie zarządzania satysfakcją klienta; doskonalenie kompetencji kadr w obszarze podatków i opłat, zarządzania nieruchomościami oraz w obszarach niezbędnych dla poprawy efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi.

Poza Gminą Rzgów projekt realizowany będzie w innych gminach powiatu konińskiego, kolskiego i tureckiego. Partnerami są takie gminy jak: Grodziec, Krzymów, Ślesin, Rychwał, Stare Miasto, Malanów, Koźminek, Żelazków oraz Gmina i Miasto Tuliszków.

Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego POWER: Wiedza Edukacja Rozwój, Oś II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Beneficjent projektu jest MTD Consulting Marcin Król, a partnerami 10 Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz 2 Partnerów wspierających: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski i Centrum Wspierania Administracji Pro Publico sp. z o.o. S.K.A.

    Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
    strzałka do góry